A Summer-Colored Miracle / Чудо цвета лета

Том 1 Глава 1 - Будние дни хоридэ