Higashi no Kurume to Tonari no Meguru / Соседка Мегури из Восточного Куруме

Том 3 Глава 23 - Сердце Цукахары-сан свободно?..