Master of Sea / Хозяин Моря

Том 5 Глава 48 - Внутри самолета