Rock Lee's Springtime of Youth / Весна юности Рока Ли

Том 4 Глава 19 - Учиха Саске