Манга "Касание"

Том 2 Глава 43 - Обещание на мизинцах