Манга "Касание"

Том 4 Глава 81 - Монета в 500 йен